Sociale lening

Er zijn tal van verschillende sociale leningen. De voordeligste leningen zijn gesubsidieerd door de overheid. De overheid betaalt hierbij een stuk van de rente in uw plaats. U kan begrijpen dat voor deze leningen strenge voorwaarden van toepassing zijn. Deze vorm van sociale leningen zijn dan ook enkel en alleen van toepassingen voor mensen met een bescheiden inkomen. Andere leningen zijn dan weer alleen beschikbaar voor gezinnen met kinderen.

Online aanvragen

Subsidies voor deze voordelige leningen zijn wel beperkt, waardoor er lange wachtlijsten kunnen ontstaan.

Leningen met gewestwaarborg moeten het zonder subsidies stellen en zijn dan ook iets duurder. Hier gelden geen inkomensbeperkingen. Zowel mensen met een laag als een hoog inkomen komen hiervoor in aanmerking.

Bijkomende leningen zijn ook nog mogelijk. Die kan u dan combineren andere leningen.

sociale leningen bij Leenkrediet

LENINGEN MET GEWESTWAARBORG
TOT 100% AANKOOPBEDRAG AAN VASTE LAGE RENTE. Bel voor meer info 056/665380

De Gewestelijke Overheden willen bepaalde kandidaat-eigenaars ondersteunen zodat ze een eigen huis kunnen aankopen of behouden. Eén van de mogelijkheden hiervoor is gewestwaarborg op het woonkrediet. Het Gewest waarborgt dan aan de kredietinstelling dat ze geen verlies zal lijden wanneer een woning wegens achterstallen moet worden verkocht.

De lening met gewestwaarborg is vooral van toepassing voor mensen die bij een bank moeilijk een voordelige lening kunnen bekomen. Banken zijn dan ook vooral geïnteresseerd in mensen die een behoorlijk inkomen hebben om met deze ‘klanten’ op termijn uiteraard een relatie op te bouwen. Wie eerder een bescheiden inkomen heeft, krijgt meestal ook niet de laagste rentevoet bij banken. Ook dan kan een lening met gewestwaarborg de correcte keuze zijn.

De lening moet wel gebruikt worden voor een enige woning die u zelf betrekt. Ook de waarde van de woning en het leenbedrag zijn bij leningen met gewestwaarborg beperkt. De bedragen zijn afhankelijk van de regio waar de woning gelegen is en het doel van de lening. Voor deze leningen is er geen inkomensgrens. Ze is dus toegankelijk voor iedereen, ook indien u een hoger inkomen heeft.

Gesubsidieerde lening voor mensen met een bescheiden inkomen

Alle gewesten in België verdelen via de regionale huisvestingsmaatschappijen voordelige leningen van toepassing voor mensen met een bescheiden inkomen.

De juiste voorwaarden zijn verschillend per regio, maar in elke regio bevat het reglement volgende elementen:

  • Het belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag.
  • U mag geen andere woning bezitten.
  • De lening moet bestemd zijn voor een bescheiden woning die u zelf gaat bewonen.

De rentevoet van de gesubsidieerde lening voor mensen met een bescheiden inkomen hangt af van de gezinsamenstelling en het inkomen op zich. Rentevoeten kunnen in de loop van de lening aangepast worden aan nieuwe situaties.

Voor méér informatie omtrent de gesubsidieerde leningen voor mensen met een bescheiden inkomen, surf naar www.vmsw.be of neem contact met ons op.

Gesubsidieerde lening voor gezinnen met kinderen

De juiste voorwaarden zijn verschillend per regio, maar volgende elementen zijn van belang.

  • Men moet een aantal kinderen ten laste hebben.
  • In Vlaanderen is 1 kind al voldoende, terwijl in Wallonië het gezin drie kinderen moet tellen.
  • Het belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag.

Oook hier hangt de rentevoet af van de gezinsamenstelling en het inkomen op zich en kunnen rentevoeten kunnen in de loop van de lening aangepast worden aan nieuwe situaties.

Voor méér informatie omtrent de gesubsidieerde leningen voor gezinnen met kinderen, bezoek de website van het Vlaams Woningsfonds of neem vrijblijvend ontact met ons op.

Aanvullende leningen provincies en gewesten

Bepaalde provincies (in Vlaanderen) en het Gewest Brussel ondersteunen kandidaat-eigenaars door het aanbieden van voordelige aanvullende leningen. Meestal wel in combinatie met een woonkrediet.
Voorwaarden verschillen hierbij per kredietverstrekker. Op degelijke aanvullende leningen zijn steeds inkomensbeperkingen van toepassing. Uiteraard moet de lening bestemd zijn voor de enige woning die men zelf gaat bewonen.

Liever een persoonlijke afspraak om jouw vraag te bespreken?

Bel ons op 056 66 53 80 of contacteer ons via de site.

LetOp2

Tarieventabel Leningen op afbetaling Min. Bedrag Min. duurtijd Max. duurtijd Min. JKP Max. JKP
Consumentenkrediet prive doel Vanaf 5.001€ 36 maanden 120 maanden 6,95% 9,99%
Nieuwe wagens < 2 jaar caravans mobilehomes Vanaf 8.001€ 36 maanden 84 maanden 2,80% 4%
Tweedehands wagen > 2 jaar Vanaf 5.001€ 36 maanden 60 maanden 3,55% 5,30%
Maandelijks minder betalen voor uw leningen? Vraag gratis naar ons voorstel!